Impresszum - Weboldalának kötelező eleme

A legtöbb helyen csak 1-2 kapcsolatfelvételi információt találunk, vagy az Általános Szerződési Feltételekkel összevonva található meg az oldalon. Ez azonban törvénybe ütközik, és súlyos bírságot vonhat maga után: kis- és középvállalkozások számára 2 millió Ft, de a nem kkv cégek számára ez akár 500 millió Ft is lehet.

Aggodalomra semmi ok, itt a megoldás!

A jogszabályból megtudhatja, hogy melyik kötelező elemeket kell tartalmaznia az impresszumnak, és milyen formában.

 A konkrét törvény
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
4. §32 A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Impresszum minta:

Cégnév: Sablon Kft.
Cím: 1234 Város, Sablon utca 123.
Telefon: 36 30 123 4567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: sablonwebshop.hu
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 12-34-567890
Adószám: 12345678-9-01
Hatósági engedély: 123456
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhelyszolgáltató: Tárhely Szolgáltató Kft. (1234 Város, Minta utca 123., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)